Pożegnanie Pani Prezes Małgorzaty Kozłowskiej – Prezes Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

16 października pożegnaliśmy Panią Małgorzatę Kozłowską – Prezes Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2017-2020, Kanclerz Uczelni w latach 2008-2014. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Pruszkowie. Władze Uczelni reprezentował prof. Paweł Włodarski – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, który wygłosił mowę pogrzebową w imieniu członków społeczności akademickiej. W latach 2014 – 2018 Pani […]

Regulamin Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 §1. Postanowienia ogólne Celem konkursu jest przyznanie naukowych stypendiów wyjazdowych na wizyty w zagranicznych ośrodkach naukowych dla doktorantów i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach podnoszenia umiejętności i uzupełnienia wiedzy w zakresie nowych technik badawczych, terapeutycznych i diagnostycznych. Informacja o konkursie na stypendia jest ogłaszana corocznie na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez […]

Warsztaty Zdrowy Tryb Życia

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny zapraszają na bezpłatne warsztaty poświęcone zdrowemu trybowi życia. Zajęcia, które będą miały charakter spotkań weekendowych,  zostaną zorganizowane przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w Centrum Sportowo- Rehabilitacyjnym WUM. Pierwszego dnia odbędzie się wykład oraz badanie, natomiast w programie drugiego dnia znajdą się zajęcia rehabilitacyjne. W związku ograniczą […]