Nowy Zarząd Fundacji WUM

29 kwietnia 2023 roku nastąpiła zmiana składy Zarządu Fundacji WUM. Fundator – JM prof. Zbigniew Gaciong rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – powołał na członków Zarządu: dr. hab. Pawła Łęgosza i mgr Martę Ewę Wojtach. Swoją pracę na rzecz Fundacji zakończyli dotychczasowi członkowie Zarządu: dr hab. Laretta Grabowska-Derlatka i dr hab. Cezary Szmigielski. Prezesem Fundacji WUM […]

Nowy statut Fundacji

Informujemy, że 17 grudnia 2022 roku nastąpiła zmiana Statutu Fundacji WUM. Nowy statut Fundacji dostępny jest w zakładce Statut pod linkiem http://fundacjarozwojuwum.pl/statut/

Projekt STOP CANCER – ZATRZYMAJ RAKA

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dzięki wsparciu finansowemu Rotary Club Warszawa City i Rotary Club Milano Nord, w roku 2022 roku wysłała w ramach projektu STOP CANCER – ZATRZYMAJ RAKA sześcioro lekarzy – patomorfologów do czołowych światowych ośrodków medycznych na stypendia wyjazdowo-szkoleniowe. Celem projektu STOP CANCER – ZATRZYMAJ RAKA jest wczesne i dokładne rozpoznawanie zmian […]

Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się na portalu Niezależna.pl

Oświadczenie W odniesieniu do nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się na portalu Niezależna.pl, jako Zarząd Fundacji Rozwoju WUM chcemy z całą mocą podkreślić, że Fundacja Rozwoju WUM nie była w żadnym stopniu powiązana z organizacją i realizacją szczepień przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem naszej Fundacji jest materialne i organizacyjne wspieranie rozwoju bazy materialnej publicznych […]