Współpraca Fundacji WUM i Rotary Club

Fundacja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dzięki wsparciu finansowemu Rotary Club Warszawa City i Rotary Club Milano Nord, prowadzi Program STOP Cancer. Jego celem jest wczesne i dokładne rozpoznawanie zmian neoplastycznych (rakowych) prowadzące do lepiej dostosowanej procedury leczenia, poprawy jakości życia chorego w trakcie terapii, dłuższego życia pacjenta oraz zmniejszenia kosztów leczenia. Fundacja wysyła młodych patomorfologów do […]

Nowa Rada Programowa Fundacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis, prof. dr. hab. n. med. Roman Smolarczyk, prof. dr. hab. n. med. Marcin Grabowski, prof. dr hab. n. med. Artur Ludwin i dr hab. n. med. Dariusz Kawecki – to nowy skład Rady Programowej Fundacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Akty powołania Członkom Rady wręczył w piątek, 20 października 2023 […]

Nowy Zarząd Fundacji WUM

29 kwietnia 2023 roku nastąpiła zmiana składy Zarządu Fundacji WUM. Fundator – JM prof. Zbigniew Gaciong rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – powołał na członków Zarządu: dr. hab. Pawła Łęgosza i mgr Martę Ewę Wojtach. Swoją pracę na rzecz Fundacji zakończyli dotychczasowi członkowie Zarządu: dr hab. Laretta Grabowska-Derlatka i dr hab. Cezary Szmigielski. Prezesem Fundacji WUM […]

Nowy statut Fundacji

Informujemy, że 17 grudnia 2022 roku nastąpiła zmiana Statutu Fundacji WUM. Nowy statut Fundacji dostępny jest w zakładce Statut pod linkiem http://fundacjarozwojuwum.pl/statut/

Projekt STOP CANCER – ZATRZYMAJ RAKA

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dzięki wsparciu finansowemu Rotary Club Warszawa City i Rotary Club Milano Nord, w roku 2022 roku wysłała w ramach projektu STOP CANCER – ZATRZYMAJ RAKA sześcioro lekarzy – patomorfologów do czołowych światowych ośrodków medycznych na stypendia wyjazdowo-szkoleniowe. Celem projektu STOP CANCER – ZATRZYMAJ RAKA jest wczesne i dokładne rozpoznawanie zmian […]

Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się na portalu Niezależna.pl

Oświadczenie W odniesieniu do nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się na portalu Niezależna.pl, jako Zarząd Fundacji Rozwoju WUM chcemy z całą mocą podkreślić, że Fundacja Rozwoju WUM nie była w żadnym stopniu powiązana z organizacją i realizacją szczepień przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem naszej Fundacji jest materialne i organizacyjne wspieranie rozwoju bazy materialnej publicznych […]