Fundacja Rozwoju WUM pozyskała od PZU SA 1.300.000 zł na zakup urządzenia do perfuzji wątroby

1 września 2020 r. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawarła z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA umowę prewencyjną w ramach, której otrzyma z funduszu prewencyjnego PZU SA środki na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego przeciwdziałającego skutkom rozwoju niewydolności wątroby dla Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona w szczególności na: […]

Fundacja Rozwoju WUM wyposaży Poradnię Telemonitoringu i Kontroli Implantowanych Urządzeń Serca w klimatyzator typu Split

Fundacja Rozwoju WUM wyposaży Poradnię Telemonitoringu i Kontroli Implantowanych Urządzeń Serca I Katedry i Kliniki Kardiologii CSK UCK WUM w klimatyzator typu Split o mocy chłodniczej 3,4 kW. Przekazane w darze urządzenie pozwoli ulżyć pacjentom przebywającym w Poradni podczas trwania wysokich temperatur i upałów i poprawi warunki pracy zespołu Poradni. Sprzęt dostarczy firma PMP Systemy Klimatyzacji, […]

Fundacja Rozwoju WUM zaopatrzyła szpitale kliniczne WUM w środki ochrony indywidualnej

Fundacja Rozwoju WUM zaopatrzyła szpitale kliniczne WUM w środki ochrony indywidualnej potrzebne do walki z koronawirusem Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podjęła się realizacji projektu „Doposażenie szpitali klinicznych WUM w środki ochrony indywidualnej w dobie koronawirusa”. Dzięki Fundacji pracownicy ochrony zdrowia zatrudnieni w szpitalach uniwersyteckich mają więcej ochronnych kombinezonów, masek, przyłbic oraz rękawiczek niezbędnych do […]

Fundacja Rozwoju WUM działa nie tylko na polu nauki i medycyny – rozmowa z prezes zarządu Fundacji opublikowana na portalu Puls Medycyny

Fundacja Rozwoju WUM działa nie tylko na polu nauki i medycyny. Rozmowa z prezes zarządu Fundacji Rozwoju WUM Małgorzatą Kozłowską o historii powstania, aktualnie wspieranych projektach oraz przeszkodach, z jakimi zmaga się utworzona w 2017 r. Fundacja. Źródło: Puls Medycyny https://pulsmedycyny.pl/fundacja-rozwoju-wum-dziala-nie-tylko-na-polu-nauki-i-medycyny-975241

Spotkanie „Nie bój się nocy. Opowieści o Powstaniu Warszawskim”

W dniach  1- 4 sierpnia w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w stolicy odbywały się uroczystości  i spotkania upamiętniające Powstańców Warszawskich. W jednym z nich, 2 sierpnia w Domu Dziennego Pobytu dla Weteranów – Żołnierzy Powstania Warszawskiego działającym przy Nowolipiu 22 odbył się wyjątkowy spektakl muzyczny „Nie bój się nocy”.  W wydarzeniu tym uczestniczyła prof. […]

Relacja wolontariuszy Fundacji SASA

(…)Dzięki Fundacji SASA studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego mieli możliwość uczenia się przez pomaganie oraz praktycznego wykorzystania i pogłębiania swojej wiedzy zdobytej podczas studiów. Należy podkreślić również fakt, że dzięki nieocenionej pomocy Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wolontariusze otrzymali duże wsparcie finansowe, dzięki któremu mogli częściowo pokryć wydatki związane z tym dość kosztownym wyjazdem. Relacja wolontariuszy […]