Ogłoszenie o wynikach Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2019 dla doktorantów i studentów

Zarząd Fundacji Rozwoju WUM w dniu 14 grudnia 2018 roku rozpatrzył wnioski o stypendia wyjazdowe: –   8 wniosków studentów ( 7 wniosków- I WL, 1-wniosek – II WL) –   12 wniosków doktorantów (6 wniosków- I WL, 1 wniosek- II WL, 2 wnioski-WLD, 3 wnioski-WF) Ocena została dokonana w oparciu o następujące kryteria: 1.Spełnienia wymogów formalnych […]

Ogłoszenie o Konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2019 dla doktorantów i studentów

Ogłoszenie o Konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2019 dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Na podstawie § 1 ust. Regulaminu Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Fundacja informuje, że ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium. 1. Wzór wniosku […]

Regulamin Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 §1. Postanowienia ogólne Celem konkursu jest przyznanie naukowych stypendiów wyjazdowych na wizyty w zagranicznych ośrodkach naukowych dla doktorantów i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach podnoszenia umiejętności i uzupełnienia wiedzy w zakresie nowych technik badawczych, terapeutycznych i diagnostycznych. Informacja o konkursie na stypendia jest ogłaszana corocznie na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przez […]