Ogłoszenie o wynikach Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2020 dla doktorantów i studentów

Zarząd Fundacji Rozwoju WUM w dniu 2 grudnia 2019 roku rozpatrzył wnioski o naukowe stypendia  wyjazdowe. To już trzecia edycja Konkursu Fundacji. Do konkursu złożonych zostało 10 wniosków studentów i 9 wniosków doktorantów. Ocena została dokonana w oparciu o następujące kryteria: 1. Spełnienia wymogów formalnych (właściwe i kompletne wypełnienie wniosku). 2. Ocenę merytoryczną uwzględniającą następujące […]

Ogłoszenie o Konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2020 dla doktorantów i studentów

Ogłoszenie o Konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2020 dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego    Na podstawie § 1 ust. Regulaminu Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów (Regulamin Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)  przyznawane […]