Nowy Zarząd Fundacji WUM

29 kwietnia 2023 roku nastąpiła zmiana składy Zarządu Fundacji WUM. Fundator – JM prof. Zbigniew Gaciong rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – powołał na członków Zarządu: dr. hab. Pawła Łęgosza i mgr Martę Ewę Wojtach. Swoją pracę na rzecz Fundacji zakończyli dotychczasowi członkowie Zarządu: dr hab. Laretta Grabowska-Derlatka i dr hab. Cezary Szmigielski. Prezesem Fundacji WUM […]

Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się na portalu Niezależna.pl

Oświadczenie W odniesieniu do nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się na portalu Niezależna.pl, jako Zarząd Fundacji Rozwoju WUM chcemy z całą mocą podkreślić, że Fundacja Rozwoju WUM nie była w żadnym stopniu powiązana z organizacją i realizacją szczepień przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem naszej Fundacji jest materialne i organizacyjne wspieranie rozwoju bazy materialnej publicznych […]

Odeszła Małgorzata Kozłowska – Prezes Fundacji Rozwoju WUM w latach 2017-2020

Rektor, Senat  i cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wielkim żalem przyjęli informację o śmierci Małgorzaty Kozłowskiej     Kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008 – 2014 oraz Współtwórcy i Prezes Fundacji Rozwoju WUM w latach 2017 – 2020. W latach 2014 – 2018 pani Małgorzata Kozłowska była zastępcą Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana […]

PROJEKT „Zajęcia rehabilitacyjne dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny zapraszają pracowników do wzięcia udziału w kontynuacji projektu „Zajęcia rehabilitacyjne dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” (http://fundacjarozwojuwum.pl/projekt-zajecia-rehabilitacyjne-dla-pracownikow-warszawskiego-uniwersytetu-medycznego/). W tym roku rozszerzamy ofertę o zajęcia Tai Chi. Zajęcia prowadzi fizjoterapeuta Kinga Klaś-Pupar, magister rehabilitacji ruchowej, specjalista odnowy biologicznej, międzynarodowy instruktor Functional Movement System®, instruktor rekreacji ze specjalnością Kung Fu, […]

Fundacja Rozwoju WUM pozyskała od PZU SA 1.300.000 zł na zakup urządzenia do perfuzji wątroby

1 września 2020 r. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawarła z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA umowę prewencyjną w ramach, której otrzyma z funduszu prewencyjnego PZU SA środki na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego przeciwdziałającego skutkom rozwoju niewydolności wątroby dla Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona w szczególności na: […]

Fundacja Rozwoju WUM wyposaży Poradnię Telemonitoringu i Kontroli Implantowanych Urządzeń Serca w klimatyzator typu Split

Fundacja Rozwoju WUM wyposaży Poradnię Telemonitoringu i Kontroli Implantowanych Urządzeń Serca I Katedry i Kliniki Kardiologii CSK UCK WUM w klimatyzator typu Split o mocy chłodniczej 3,4 kW. Przekazane w darze urządzenie pozwoli ulżyć pacjentom przebywającym w Poradni podczas trwania wysokich temperatur i upałów i poprawi warunki pracy zespołu Poradni. Sprzęt dostarczy firma PMP Systemy Klimatyzacji, […]

Fundacja Rozwoju WUM zaopatrzyła szpitale kliniczne WUM w środki ochrony indywidualnej

Fundacja Rozwoju WUM zaopatrzyła szpitale kliniczne WUM w środki ochrony indywidualnej potrzebne do walki z koronawirusem Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podjęła się realizacji projektu „Doposażenie szpitali klinicznych WUM w środki ochrony indywidualnej w dobie koronawirusa”. Dzięki Fundacji pracownicy ochrony zdrowia zatrudnieni w szpitalach uniwersyteckich mają więcej ochronnych kombinezonów, masek, przyłbic oraz rękawiczek niezbędnych do […]

Raport z działalności Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej WUM – od października 2019 do lutego 2020

W semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna WUM współfinansowana była ze środków własnych WUM oraz z funduszy Fundacji Rozwoju WUM. Poradnia dostępna była dla polskich i zagranicznych studentów WUM. Raport z działalności Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej WUM – od października 2019 do lutego 2020    

Warsztaty „Instrukcja obsługi małego człowieka. Pierwsza pomoc u dzieci w wieku 0 – 5 lat”

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Wychowawcy! Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Studium Wychowania Fizycznego WUM zapraszają na warsztaty „Instrukcja obsługi małego człowieka Pierwsza pomoc u dzieci w wieku 0 – 5 lat”   Podczas warsztatów poznacie techniki udzielania pierwszej pomocy dzieciom i podstawowe aspekty fizjologii i anatomii, a także zagrożenia wynikające z etapów rozwoju dziecka. Zrozumiecie […]