Pożegnanie Pani Prezes Małgorzaty Kozłowskiej – Prezes Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

16 października pożegnaliśmy Panią Małgorzatę Kozłowską – Prezes Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2017-2020, Kanclerz Uczelni w latach 2008-2014. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Pruszkowie. Władze Uczelni reprezentował prof. Paweł Włodarski – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, który wygłosił mowę pogrzebową w imieniu członków społeczności akademickiej. W latach 2014 – 2018 Pani […]

Żegnamy Małgorzatę Kozłowską, Człowieka o wielkim sercu i wrażliwości…

Rektor, Senat  i cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wielkim żalem przyjęli informację o śmierci Małgorzaty Kozłowskiej     Kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008 – 2014 oraz Współtwórcy i Prezes Fundacji Rozwoju WUM w latach 2017 – 2020. W latach 2014 – 2018 pani Małgorzata Kozłowska była zastępcą Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana […]