Ogłoszenie o wynikach Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2020 dla doktorantów i studentów

Zarząd Fundacji Rozwoju WUM w dniu 2 grudnia 2019 roku rozpatrzył wnioski o naukowe stypendia  wyjazdowe. To już trzecia edycja Konkursu Fundacji. Do konkursu złożonych zostało 10 wniosków studentów i 9 wniosków doktorantów. Ocena została dokonana w oparciu o następujące kryteria: 1. Spełnienia wymogów formalnych (właściwe i kompletne wypełnienie wniosku). 2. Ocenę merytoryczną uwzględniającą następujące […]

Fundacja Rozwoju WUM działa nie tylko na polu nauki i medycyny – rozmowa z prezes zarządu Fundacji opublikowana na portalu Puls Medycyny

Fundacja Rozwoju WUM działa nie tylko na polu nauki i medycyny. Rozmowa z prezes zarządu Fundacji Rozwoju WUM Małgorzatą Kozłowską o historii powstania, aktualnie wspieranych projektach oraz przeszkodach, z jakimi zmaga się utworzona w 2017 r. Fundacja. Źródło: Puls Medycyny https://pulsmedycyny.pl/fundacja-rozwoju-wum-dziala-nie-tylko-na-polu-nauki-i-medycyny-975241

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci prowadzone w wodzie metodą Halliwick

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci prowadzone w wodzie metodą Halliwick Fundacja Rozwoju WUM we współpracy ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM zapraszają na zajęcia prowadzone przez Instruktorów Koncepcji Halliwick. Każdy z certyfikowanych instruktorów jest związany ze studiami fizjoterapii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zajęcia dedykowane są dzieciom z różnymi schorzeniami takimi jak: Zespół Downa, ADHD, zaburzenia […]

Ogłoszenie o Konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2020 dla doktorantów i studentów

Ogłoszenie o Konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2020 dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego    Na podstawie § 1 ust. Regulaminu Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów (Regulamin Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)  przyznawane […]

Zaproszenie na XXIII Festiwal Nauki 2019

Fundacja Rozwoju WUM i Wydział Nauki o Zdrowiu WUM serdecznie zapraszają do udziału w zajęciach otwartych, pokazach/warsztatach i lekcjach festiwalowych (dostępnych dla szkół po rejestracji), organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w ramach XXIII Festiwalu Nauki 2019! Szczegółowy program: „Zaproszenie na XXIII Festiwal Nauki 2019”  

PROJEKT „Zajęcia rehabilitacyjne dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny zapraszają pracowników do wzięcia udziału w kontynuacji projektu. Ze względu na duże zainteresowanie zajęciami w poprzednim roku akademickim, uruchamiamy dodatkową grupę w poniedziałki. Zajęcia prowadzi fizjoterapeuta mgr Kinga Klaś-Pupar magister rehabilitacji ruchowej, specjalista odnowy biologicznej, międzynarodowy instruktor Functional Movement System®, wykładowca w Studium Wychowania Fizycznego i […]

Spotkanie „Nie bój się nocy. Opowieści o Powstaniu Warszawskim”

W dniach  1- 4 sierpnia w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w stolicy odbywały się uroczystości  i spotkania upamiętniające Powstańców Warszawskich. W jednym z nich, 2 sierpnia w Domu Dziennego Pobytu dla Weteranów – Żołnierzy Powstania Warszawskiego działającym przy Nowolipiu 22 odbył się wyjątkowy spektakl muzyczny „Nie bój się nocy”.  W wydarzeniu tym uczestniczyła prof. […]

Raport z działalności Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej WUM – od października 2018 do lutego 2019

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna WUM funkcjonowała jako II edycja projektu Fundacji Rozwoju WUM. W tym okresie, wzorem pierwszej edycji projektu realizowanej w okresie od marca do czerwca 2018 roku, Poradnia dostępna była zarówno dla zagranicznych jak i dla polskich studentów WUM. Raport z działalności Uniwersyteckiej Poradni Psychologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego […]