Fundacja Rozwoju WUM wyposaży Poradnię Telemonitoringu i Kontroli Implantowanych Urządzeń Serca w klimatyzator typu Split

Fundacja Rozwoju WUM wyposaży Poradnię Telemonitoringu i Kontroli Implantowanych Urządzeń Serca I Katedry i Kliniki Kardiologii CSK UCK WUM w klimatyzator typu Split o mocy chłodniczej 3,4 kW. Przekazane w darze urządzenie pozwoli ulżyć pacjentom przebywającym w Poradni podczas trwania wysokich temperatur i upałów i poprawi warunki pracy zespołu Poradni. Sprzęt dostarczy firma PMP Systemy Klimatyzacji, która udzieliła Fundacji znacznego rabatu cenowego przy zakupie. Informacja o przekazaniu tego profesjonalnego, specjalistycznego urządzenia została przekazana dziś przez Prezes Fundacji Rozwoju WUM Małgorzatę Kozłowską w obecności Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM – Roberta Tomasza Krawczyka i Kierownika I Katedry i Klinice Kardiologii prof. Grzegorza Opolskiego oraz personelu Pracowni. „W imieniu Zarządu i Rady Fundacji Rozwoju WUM z radością informuję, że przekazujemy Państwu sprzęt, po to by pomóc w leczeniu i opiece nad najbardziej potrzebującymi i wymagającymi pacjentami, ale także by podnieść komfort pracy personelu” – mówiła Małgorzata Kozłowska. Zespół Pracowni Telemonitoringu i Kontroli Implantowanych Urządzeń Serca to grupa lekarzy i techników zajmujących się pacjentami z zaburzeniami rytmu serca wymagającymi zabezpieczenia stałą stymulacją serca lub kardiowerterem-defibrylatorem. Pod opieką Poradni znajduje się około 7 tysięcy pacjentów, których średnia wieku wynosi 75 lat.

Comments are closed.