Nowa Rada Programowa Fundacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis, prof. dr. hab. n. med. Roman Smolarczyk, prof. dr. hab. n. med. Marcin Grabowski, prof. dr hab. n. med. Artur Ludwin i dr hab. n. med. Dariusz Kawecki – to nowy skład Rady Programowej Fundacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Akty powołania Członkom Rady wręczył w piątek, 20 października 2023 r. Fundator Fundacji rektor prof. Zbigniew Gaciong.

Akty odebrali prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis, prof. dr hab. n. med. Roman Smolarczyk, prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski. Nieobecni na spotkaniu byli: prof. dr hab. n. med. Artur Ludwin i dr hab. n. med. Dariusz Kawecki.

W spotkaniu obok Rektora prof. Zbigniewa Gacionga i nowo powołanych Członków Rady Programowej uczestniczyli Członkowie Zarządu Fundacji WUM: prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski – Prezes i mgr Marta Ewa Wojtach – Członek Zarządu.

W drugiej części posiedzenia, w której nie uczestniczył Rektor prof. Zbigniew Gaciong, Członkowie Rady Programowej WUM wybrali jej Przewodniczącego. Uchwałą Rady Fundacji, podjętą wymaganą statutem zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, Rada wybrała na Przewodniczącego prof. dr. hab. n. med. Romana Smolarczyka zgłoszonego przez prof. dr hab. n. med. Marcina Grabowskiego.

Trzecia część posiedzenia poświęcona była nakreśleniu przez Członków Zarządu Członkom Rady Programowej bieżących działań Fundacji WUM.

Rada Programowa Fundacji WUM, powoływana na 4-letnią kadencję, zgodnie ze statutem Fundacji przyjętym 17 grudnia 2022 r., jest organem opiniodawczym i doradczym Fundacji, wyposażonym dodatkowo w kompetencje kontrolne i nadzorcze.

Comments are closed.