Ogłoszenie o Konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2018 dla doktorantów i studentów

Ogłoszenie o Konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe

dla doktorantów i studentów

przyznawane przez

Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Na podstawie § 1 ust. Regulaminu Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Fundacja informuje, że ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium.

  1. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

  2. Termin składania wniosków: 02.01.2018 r.

  • w wersji papierowej na adres: Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Żwirki i Wigury 61, lok. 117; 02-091 Warszawa,
  • w wersji elektronicznej na adres: stypendia.fundacjarozwoju@wum.edu.pl.
  1. W pierwszym konkursie Fundacja przyzna stypendia po jednym:

  1. dla studenta w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na okres 14 dni,

  2. dla doktoranta w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) na okres 14 dni.

    Stypendium jest przewidziane na wszystkie koszty związane z wyjazdem w szczególności podróży, zakwaterowania, pobytu w tym wyżywienia.

  1. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie Fundacji w terminie do 20.02.2018 r.

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia:    Wniosek o przyznanie stypendium wyjazdowego

 

Comments are closed.