Ogłoszenie o Konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2020 dla doktorantów i studentów

Ogłoszenie o Konkursie na naukowe stypendia wyjazdowe

w roku 2020

dla doktorantów i studentów

przyznawane przez

Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 Na podstawie § 1 ust. Regulaminu Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów (Regulamin Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe dla doktorantów i studentów przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego)  przyznawane przez Fundację Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,  Fundacja informuje, że ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium.

1 . Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

2 . Termin składania wniosków: 30.11.2019 r. wyłącznie w wersji elektronicznej na adres:

stypendia.fundacjarozwoju@wum.edu.pl.

3 . W trzecim konkursie Fundacja przyzna po dwa stypendia:

a . dla studentów w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto na okres nie krótszy niż 14 dni,

b . dla doktorantów w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto na okres nie            krótszy niż 14 dni.

4 . Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie Fundacji w terminie do 20.12.2019 r.

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia:  Wniosek-wyjazdowy 2020_wzór

Comments are closed.