Ogłoszenie o wynikach Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2018 dla doktorantów i studentów

Zarząd Fundacji Rozwoju WUM rozpatrzył wnioski o stypendia wyjazdowe:

–   16 wniosków studentów,

–   21 wniosków doktorantów.

Ocena została dokonana w oparciu o następujące kryteria:

  1. Spełnienia wymogów formalnych (właściwe i kompletne wypełnienie wniosku)
  2. Ocenę merytoryczną uwzględniającą:

–  wykaz publikacji

–  wykaz otrzymanych nagród i wyróżnień

–  aktywności społecznej w organizacjach samorządowych

–  aktywności naukowej w kołach/towarzystwach naukowych

–  realizowanych kierunkach/projektach badawczych

–  opinię Władz Uczelni, opiekunów naukowych lub promotorów

Ze względu na wysoki poziom merytoryczny złożonych wniosków Zarząd Fundacji postanowił w roku 2018 przyznać:

  • 2 stypendia wyjazdowe dla studentów

Laureatami są:

Pani Karolina Dumycz – II WL

Pani Magdalena Ciebiera – I WL

 

  • 2 stypendia wyjazdowe dla doktorantów

Laureatami są:

Pani Anna Edyta Płatek – IWL

Pani Urszula Helena Piotrowska – WF

Wszyscy Laureaci mają znaczący dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy A Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prezentacji wyników swojej pracy w czasie polskich lub międzynarodowych konferencji naukowych. Są kierownikami lub wykonawcami projektów naukowych. Ich doświadczenie naukowe obejmowało również staże naukowe. W przeszłości otrzymywali nagrody i wyróżnienia oraz stypendia za osiągnięcia naukowe. Byli członkami komitetów organizacyjnych sympozjów naukowych, biorą aktywny udział w pracach organizacji studenckich i towarzystw naukowych. Opiekunowie naukowi Laureatów poparli ich kandydatury.

 

Gratulujemy Laureatom.

mgr Małgorzata Kozłowska – Prezes Zarządu

prof. Małgorzata Olszewska – członek Zarządu

prof. Jacek Szaflik – członek Zarządu

 

Comments are closed.