Ogłoszenie o wynikach Konkursu na naukowe stypendia wyjazdowe w roku 2020 dla doktorantów i studentów


Zarząd Fundacji Rozwoju WUM w dniu 2 grudnia 2019 roku rozpatrzył wnioski o naukowe stypendia  wyjazdowe.

To już trzecia edycja Konkursu Fundacji. Do konkursu złożonych zostało 10 wniosków studentów i 9 wniosków doktorantów.

Ocena została dokonana w oparciu o następujące kryteria:

1. Spełnienia wymogów formalnych (właściwe i kompletne wypełnienie wniosku).
2. Ocenę merytoryczną uwzględniającą następujące równorzędne kryteria:

– wykaz publikacji,
– wykaz otrzymanych nagród i wyróżnień,
– aktywności społecznej w organizacjach samorządowych,
– aktywności naukowej w kołach / towarzystwach naukowych,
– realizowanych kierunkach / projektach badawczych,
– opinię Władz Uczelni, opiekunów naukowych lub promotorów.

Ze względu na wysoki poziom merytoryczny złożonych wniosków Zarząd Fundacji postanowił w roku 2020 przyznać:

2 stypendia wyjazdowe dla studentów
Laureatami są:
Mikołaj Smólski   – Wydział Lekarski
Michał Proczka    – Wydział Lekarski

2 stypendia wyjazdowe dla doktorantów
 Laureatami są:
Aleksandra Gąsecka   – Uczelniane Studium Doktoranckie
Sandra Górska             – Uczelniane Studium Doktoranckie

Wszyscy laureaci mają znaczący dorobek naukowy określony w postaci IF i punktacji MNiSZW. Są kierownikami lub wykonawcami projektów naukowych. Ich doświadczenie naukowe obejmowało również staże naukowe.     W przeszłości otrzymywali nagrody i wyróżnienia oraz stypendia za osiągnięcia naukowe. Byli członkami  komitetów organizacyjnych sympozjów naukowych, biorą aktywny udział  w pracach organizacji studenckich, doktoranckich i towarzystw naukowych.

Gratulujemy Laureatom.

mgr Małgorzata Kozłowska – Prezes
prof. Małgorzata Olszewska – członek Zarządu
prof. Jacek Szaflik – członek Zarządu

 

Comments are closed.