Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się na portalu Niezależna.pl

Oświadczenie

W odniesieniu do nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się na portalu Niezależna.pl, jako Zarząd Fundacji Rozwoju WUM chcemy z całą mocą podkreślić, że Fundacja Rozwoju WUM nie była w żadnym stopniu powiązana z organizacją i realizacją szczepień przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Celem naszej Fundacji jest materialne i organizacyjne wspieranie rozwoju bazy materialnej publicznych uczelni medycznych, jak również rozwoju kadry naukowej i dydaktycznej oraz studentów i doktorantów w obszarze nauk medycznych. Wpłaty dokonywane na rzecz Fundacji Rozwoju WUM mają zatem na celu wspieranie celów statutowych Fundacji i nie mają żadnego powiązania z osobami zaszczepionymi przez Centrum Medyczne WUM i wskazanymi w artykule.

Z poważaniem

Zarząd Fundacji Rozwoju WUM

Comments are closed.