Pożegnanie Pani Prezes Małgorzaty Kozłowskiej – Prezes Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

16 października pożegnaliśmy Panią Małgorzatę Kozłowską – Prezes Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2017-2020, Kanclerz Uczelni w latach 2008-2014.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Pruszkowie. Władze Uczelni reprezentował prof. Paweł Włodarski – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, który wygłosił mowę pogrzebową w imieniu członków społeczności akademickiej.

W latach 2014 – 2018 Pani Małgorzata Kozłowska była Zastępcą Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w latach 1999-2002 Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki, a w latach 1992-1999 Podsekretarzem Stanu w Komitecie Badań Naukowych.

Małgorzata Kozłowska współtworzyła Fundację Rozwoju WUM od początku jej istnienia. Straciliśmy Człowieka ogromnej wiedzy, doświadczenia, życzliwości i rzetelności. Postać niepowtarzalną, cieszącą się ogromnym autorytetem społeczności akademickiej WUM, a także świata nauki.

Małgorzata Kozłowska spoczęła w rodzinnym grobie na cmentarzu w Pruszkowie.

     

 

Comments are closed.