Współpraca Fundacji WUM i Rotary Club

Fundacja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dzięki wsparciu finansowemu Rotary Club Warszawa City i Rotary Club Milano Nord, prowadzi Program STOP Cancer. Jego celem jest wczesne i dokładne rozpoznawanie zmian neoplastycznych (rakowych) prowadzące do lepiej dostosowanej procedury leczenia, poprawy jakości życia chorego w trakcie terapii, dłuższego życia pacjenta oraz zmniejszenia kosztów leczenia. Fundacja wysyła młodych patomorfologów do […]

Nowa Rada Programowa Fundacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. Dominika Nowis, prof. dr. hab. n. med. Roman Smolarczyk, prof. dr. hab. n. med. Marcin Grabowski, prof. dr hab. n. med. Artur Ludwin i dr hab. n. med. Dariusz Kawecki – to nowy skład Rady Programowej Fundacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Akty powołania Członkom Rady wręczył w piątek, 20 października 2023 […]

Nowy Zarząd Fundacji WUM

29 kwietnia 2023 roku nastąpiła zmiana składy Zarządu Fundacji WUM. Fundator – JM prof. Zbigniew Gaciong rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – powołał na członków Zarządu: dr. hab. Pawła Łęgosza i mgr Martę Ewę Wojtach. Swoją pracę na rzecz Fundacji zakończyli dotychczasowi członkowie Zarządu: dr hab. Laretta Grabowska-Derlatka i dr hab. Cezary Szmigielski. Prezesem Fundacji WUM […]

Nowy statut Fundacji

Informujemy, że 17 grudnia 2022 roku nastąpiła zmiana Statutu Fundacji WUM. Nowy statut Fundacji dostępny jest w zakładce Statut pod linkiem http://fundacjarozwojuwum.pl/statut/

Projekt STOP CANCER – ZATRZYMAJ RAKA

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dzięki wsparciu finansowemu Rotary Club Warszawa City i Rotary Club Milano Nord, w roku 2022 roku wysłała w ramach projektu STOP CANCER – ZATRZYMAJ RAKA sześcioro lekarzy – patomorfologów do czołowych światowych ośrodków medycznych na stypendia wyjazdowo-szkoleniowe. Celem projektu STOP CANCER – ZATRZYMAJ RAKA jest wczesne i dokładne rozpoznawanie zmian […]

Oświadczenie w sprawie nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się na portalu Niezależna.pl

Oświadczenie W odniesieniu do nieprawdziwych informacji, jakie pojawiły się na portalu Niezależna.pl, jako Zarząd Fundacji Rozwoju WUM chcemy z całą mocą podkreślić, że Fundacja Rozwoju WUM nie była w żadnym stopniu powiązana z organizacją i realizacją szczepień przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem naszej Fundacji jest materialne i organizacyjne wspieranie rozwoju bazy materialnej publicznych […]

Odeszła Małgorzata Kozłowska – Prezes Fundacji Rozwoju WUM w latach 2017-2020

Rektor, Senat  i cała społeczność akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wielkim żalem przyjęli informację o śmierci Małgorzaty Kozłowskiej     Kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008 – 2014 oraz Współtwórcy i Prezes Fundacji Rozwoju WUM w latach 2017 – 2020. W latach 2014 – 2018 pani Małgorzata Kozłowska była zastępcą Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana […]

PROJEKT „Zajęcia rehabilitacyjne dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny zapraszają pracowników do wzięcia udziału w kontynuacji projektu „Zajęcia rehabilitacyjne dla pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” (http://fundacjarozwojuwum.pl/projekt-zajecia-rehabilitacyjne-dla-pracownikow-warszawskiego-uniwersytetu-medycznego/). W tym roku rozszerzamy ofertę o zajęcia Tai Chi. Zajęcia prowadzi fizjoterapeuta Kinga Klaś-Pupar, magister rehabilitacji ruchowej, specjalista odnowy biologicznej, międzynarodowy instruktor Functional Movement System®, instruktor rekreacji ze specjalnością Kung Fu, […]

Fundacja Rozwoju WUM pozyskała od PZU SA 1.300.000 zł na zakup urządzenia do perfuzji wątroby

1 września 2020 r. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawarła z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA umowę prewencyjną w ramach, której otrzyma z funduszu prewencyjnego PZU SA środki na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego przeciwdziałającego skutkom rozwoju niewydolności wątroby dla Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona w szczególności na: […]

Fundacja Rozwoju WUM wyposaży Poradnię Telemonitoringu i Kontroli Implantowanych Urządzeń Serca w klimatyzator typu Split

Fundacja Rozwoju WUM wyposaży Poradnię Telemonitoringu i Kontroli Implantowanych Urządzeń Serca I Katedry i Kliniki Kardiologii CSK UCK WUM w klimatyzator typu Split o mocy chłodniczej 3,4 kW. Przekazane w darze urządzenie pozwoli ulżyć pacjentom przebywającym w Poradni podczas trwania wysokich temperatur i upałów i poprawi warunki pracy zespołu Poradni. Sprzęt dostarczy firma PMP Systemy Klimatyzacji, […]