Spotkanie „Nie bój się nocy. Opowieści o Powstaniu Warszawskim”

W dniach  1- 4 sierpnia w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w stolicy odbywały się uroczystości  i spotkania upamiętniające Powstańców Warszawskich.
W jednym z nich, 2 sierpnia w Domu Dziennego Pobytu dla Weteranów – Żołnierzy Powstania Warszawskiego działającym przy Nowolipiu 22 odbył się wyjątkowy spektakl muzyczny „Nie bój się nocy”.  W wydarzeniu tym uczestniczyła prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia WUM i Małgorzata Kozłowska – Prezes Fundacji Rozwoju WUM.

Ta niezwykła opowieść o Warszawie złożona z fragmentów „Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego, wierszy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Anny Świrszczyńskiej wykonanych przez Małgorzatę Bańkę przy akompaniamencie fortepianu wpisana była w obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Spotkanie z Powstańcami Warszawskimi podczas którego bohaterowie dzielili się swoimi wspomnieniami było żywą lekcją historii, a także okazją do wzruszeń i uczczenia bohaterskich postaw Powstańców.
Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wsparła finansowo tegoroczne wydarzenia kulturalne, a także wystawę wydawnictw Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego poświęconą wspomnieniom uczestników Powstania Warszawskiego.

 

Comments are closed.