Start projektu „Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna WUM”

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny z przyjemnością informują o wdrożeniu projektu „Uniwersytecka Poradnia Psychologiczna WUM / University Counselling Services MUW” koordynowanego przez dr Magdalenę Łazarewicz z Zakładu Psychologii i Komunikacji Medycznej WUM. Projekt objęty został patronatem prof. dr hab. Barbary Górnickiej, Prorektor WUM ds. Studenckich i Kształcenia. Projekt finansowany jest z funduszy Fundacji.

Ogólne informacje o projekcie
Projekt realizowany będzie przez okres czterech miesięcy semestru letniego bieżącego roku akademickiego (marzec-czerwiec 2018). W ramach projektu finansowane będzie funkcjonowanie poradni psychologicznej dla polskich i zagranicznych studentów WUM.  Usługi oferowane przez Poradnię obejmą terapię indywidualną, poradnictwo psychologiczne, coaching, trening biofeedback oraz konsultacje seksuologiczne. Umawianie konsultacji odbywać się będzie drogą mailową, na adres magdalena.lazarewicz@wum.edu.pl
Porady udzielane będą przez zespół ośmiu specjalistów (psychologów, seksuologów) w przygotowanym do tego celu gabinecie terapii indywidualnej w budynku ZIAM (ul. Żwirki i Wigury 81, pok. 73). Gabinet ten wyposażony został dzięki środkom uzyskanym w ramach projektu SUPP – Adaptacja kulturowa, integracja i wsparcie psychospołeczne dla studentów zagranicznych (EOG18) – realizowanego w okresie 01.2015-05.2016 i współfinansowanego z Funduszy Norweskich i środków własnych WUM.

Dlaczego tak ważne jest utworzenie poradni psychologicznej dla studentów WUM
Doniesienia z wielu krajów wskazują na wysoki poziom problemów psychologicznych i emocjonalnych wśród studentów. Około 25% młodych ludzi doświadcza jakiegoś rodzaju problemów psychicznych w okresie studiów. Do najczęstszych problemów należą wysoki poziom stresu i lęku, depresja, występowanie myśli samobójczych, zaburzenia seksualne oraz zaburzenia osobowości. Badania norweskie wykazały wysoki poziom osamotnienia i lęku u ponad 20% studentów. Badania prowadzone na WUM w ramach projektu SUPP – Adaptacja kulturowa, integracja i wsparcie psychospołeczne dla studentów zagranicznych wykazały, że ponad 25% studentów zagranicznych WUM często lub prawie cały czas czuje się samotnie (raport z badań dostępny jest na stronie www.supp.wum.edu.pl). Doniesienia z innych krajów są jeszcze bardziej alarmujące, z poziomem osamotnienia wśród studentów sięgającym ponad 60%. Powyższe dane wskazują na wysokie zapotrzebowanie studentów na wsparcie w optymalnym dla ich zdrowego rozwoju zmaganiu się z wyzwaniami wiążącymi się ze studiowaniem. Studenci zagraniczni, poza doświadczaniem wyzwań z jakimi zmaga się większość młodych ludzi rozpoczynających naukę na wyższych uczelniach (wyprowadzenie z domu rodzinnego, kształtowanie własnej tożsamości, przystosowanie do nowego fizycznego i społecznego otoczenia, konieczność sprawnego zarządzania czasem, kryzysy związków romantycznych), zmagają się także z barierami językowymi, trudnościami w komunikacji i problemami związanymi z organizacją życia codziennego. Wyzwaniem jest także często odmienność wartości, norm społecznych i nawyków studentów i społeczeństwa przyjmującego. Studenci zagraniczni muszą sobie także radzić z reakcjami ze strony społeczeństwa przyjmującego: zainteresowaniem nimi i uprzedzeniami wobec nich. Brak wsparcia skoncentrowanego na zapobieganiu wystąpieniu powyższych czynników i pomocy w skutecznym radzeniu sobie z nimi prowadzić może do doświadczania poczucia społecznego i emocjonalnego osamotnienia oraz braku efektywności w życiu osobistym i akademickim. Uczelnia przyjmująca zdaje się być instytucją odpowiednią do dostarczania studentom kompleksowych programów wsparcia.

Więcej praktycznych informacji o Poradni znajduje się na stronie www.ucs.wum.edu.pl.

 

Comments are closed.