Władze Fundacji

Skład Zarządu Fundacji:

Mgr Małgorzata Kozłowska – Prezes Zarządu

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Olszewska – Członek Zarządu

Prof. dr hab. n. med.  Jacek Szaflik – Członek Zarządu

Skład Rady Fundacji:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Członkowski  –   Przewodniczący

Dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz

Iwona Węgrzyn-Bocheńska

Prof. dr hab. n. med.  Edward Towpik