Współpraca Fundacji WUM i Rotary Club

Fundacja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dzięki wsparciu finansowemu Rotary Club Warszawa City i Rotary Club Milano Nord, prowadzi Program STOP Cancer. Jego celem jest wczesne i dokładne rozpoznawanie zmian neoplastycznych (rakowych) prowadzące do lepiej dostosowanej procedury leczenia, poprawy jakości życia chorego w trakcie terapii, dłuższego życia pacjenta oraz zmniejszenia kosztów leczenia.

Fundacja wysyła młodych patomorfologów do najlepszych, wyspecjalizowanych ośrodków w Europie i na świecie na stypendia wyjazdowo – szkoleniowe. Dzięki temu poprawiają się: efektywność rozpoznawania zmian rakowych we wczesnych etapach oraz rozwój naukowy środowiska lekarzy patomorfologów w Polsce. Do grudnia 2023 roku na stypendia wyjechało 8 naukowców z Katedry i Zakładu Patomorfologii, kierowanego obecnie przez prof. dr hab. Agnieszkę Perkowską – Ptasińską oraz trzech obywateli Ukrainy. Do kwietnia 2024 roku planowane są kolejne dwa wyjazdy stypendialne dla patomorfologów z WUM.

4 grudnia 2023 roku prezes Fundacji prof. Piotr Radziszewski i wiceprezes Rotary Club Warszawa City p. Mieczysław Maciążek, w obecności rektora prof. Zbigniewa Gacionga, podpisali kolejny aneks do umowy darowizny na rzecz Fundacji w wysokości 400 000 PLN na ufundowanie stypendiów wyjazdowo-szkoleniowych, po ok. 25 000 PLN dla stypendysty.
W spotkaniu uczestniczyli również: prof. dr hab. Agnieszka Perkowska – Ptasińska, kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii, członkowie Zarządu Fundacji: dr hab. Paweł Łęgosz i p. Marta Ewa Wojtach, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą p. Lidia Przepióra-Dziewulska, zaś ze strony Rotary Club Warszawa City: p. Pawel Zacharski i p. Waldemar Giersz.

„Realizując szczytną ideę Service Above Self Rotary International czyli Służba Ponad Interes Własny podpisaliśmy dzisiaj kolejne porozumienie umożliwiające dalszą realizację Programu STOP Cancer i dzięki temu kolejni stypendyści z WUM oraz z Ukrainy będą mogli zapoznawać się z najnowszymi doniesieniami z zakresu patomorfologii, ale również z rotarianami z całego świata”- powiedział prezes prof. Piotr Radziszewski.

Rektor prof. Zbigniew Gaciong wyraził nadzieję, że współpraca z Rotary Club Warszawa City będzie „nie tylko kontynuowana, ale również rozszerzana na inne zdefiniowane obszary medycyny, w których wsparcie czy wspólne projekty byłyby szczególnie przydatne i cenne”. Po słowach rektora p. Mieczysław Maciążek zadeklarował, że Rotary Club Warszawa City razem z Fundację WUM może w przyszłości realizować programy stypendialne dla innych specjalności lekarskich, zwłaszcza, że wiedza, jak wynika z relacji dotychczasowych stypendystów, znacznie się dzięki stypendiom w najlepszych ośrodkach medycznych świata poszerza, a korzyść z tych działań ostatecznie odnoszą pacjenci.
Wczesne wykrycie zmian nowotworowych to niemal pewny sukces w leczeniu. W przypadku chorób nowotworowych determinuje ich charakterystykę. Każdy patomorfolog rozpoznaje ok. 2000 próbek rocznie. Poprawa efektywności o 5% to szansa na setki, a nawet tysiące uratowanych, przedłużonych oraz pozbawionych cierpienia żyć. Ustalenia patologiczne często oznaczają pierwszy krok w kierunku powrotu pacjenta do zdrowia.

Marta Ewa Wojtach

członkini Zarządu Fundacji WUM

 

Comments are closed.