Fundacja

Fundacja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ustanowiona przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 22 marca 2017 r., została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 19 kwietnia 2017 r.
Celem Fundacji jest:
  • gromadzenie środków na utrzymanie i rozwój oraz realizację zadań Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • wspieranie rozwoju kadry naukowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • wspomaganie inicjatyw naukowych pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
  • wspieranie rozwoju medycyny,
  • popularyzacja wiedzy o zdrowiu wśród lekarzy, personelu medycznego oraz ogółu społeczeństwa,
  • wspieranie badań naukowych w dziedzinie medycyny oraz wymiany naukowej,
  • wspieranie lekarzy i innego personelu medycznego w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
  • wspieranie inicjatyw systemowych w dziedzinie ochrony zdrowia,
  • wspieranie działań samorządu terytorialnego prowadzonych na rzecz ochrony zdrowia.

 

Wesprzyj Fundację WUM:

Bank Millennium S.A.

PLN 77 1160 2202 0000 0003 2540 7549

EUR 35 1160 2202 0000 0003 2540 8111

USD 45 1160 2202 0000 0003 2540 8513