Fundacja

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ustanowiona przez Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 22 marca 2017 r., została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 20 kwietnia 2017 r.

Celem Fundacji jest materialne i organizacyjne wspieranie rozwoju:

  • bazy materialnej publicznych uczelni medycznych;
  • rozwoju kadry naukowej i dydaktycznej oraz studentów i doktorantów w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w tym:
  1. w dziedzinie nauk medycznych: biologii medycznej, medycynie, stomatologii,
  2. w dziedzinie nauk farmaceutycznych,
  3. w dziedzinie nauk o zdrowiu,
  4. w dziedzinie nauk o kulturze fizycznej;
  • badań naukowych w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, o którym mowa w pkt 2;
  • edukacji zdrowotnej, w tym skierowanej do osób starszych

– ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb warszawskiego uczelnianego środowiska medycznego.

WESPRZYJ FUNDACJĘ – FUNDACJA WESPRZE CIEBIE

Bank Millennium S.A.

PLN 77 1160 2202 0000 0003 2540 7549

EUR 35 1160 2202 0000 0003 2540 8111

USD 45 1160 2202 0000 0003 2540 8513