Projekt STOP CANCER – ZATRZYMAJ RAKA

Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, dzięki wsparciu finansowemu Rotary Club Warszawa City i Rotary Club Milano Nord, w roku 2022 roku wysłała w ramach projektu STOP CANCER – ZATRZYMAJ RAKA sześcioro lekarzy – patomorfologów do czołowych światowych ośrodków medycznych na stypendia wyjazdowo-szkoleniowe.

Celem projektu STOP CANCER – ZATRZYMAJ RAKA jest wczesne i dokładne rozpoznawanie zmian neoplastycznych (rakowych) prowadzące do: lepiej dostosowanej procedury leczenia, poprawy jakości życia pacjenta w trakcie leczenia, dłuższego życia chorego oraz zmniejszenia kosztów leczenia. Cel ten realizowany jest poprzez szkolenie młodych patomorfologów w najlepszych wyspecjalizowanych ośrodkach w Europie i na świecie, poprawiające efektywność rozpoznawania zmian rakowych we wczesnych etapach oraz rozpowszechnianie efektów szkolenia w środowisku lekarzy patomorfologów w Polsce.

Wczesne wykrycie zmian nowotworowych to niemal pewny sukces w leczeniu.W przypadku chorób nowotworowych determinuje ich charakterystykę. Każdy patomorfolog rozpoznaje ok. 2000 próbek rocznie. Poprawa efektywności o 5% to szansa na setki, a nawet tysiące uratowanych, przedłużonych oraz pozbawionych cierpienia żyć. Ustalenia patologiczne często oznaczają pierwszy krok w kierunku powrotu pacjenta do zdrowia.

– Cieszymy się, że dzięki wsparciu finansowemu wspaniałych partnerów możemy realizować cele statutowe naszej Fundacji, do których należy m.in. rozwój kadry naukowej w obszarze nauk medycznych, a także badań naukowych w tej dyscyplinie. Mimo że pandemia SARS-Cov -2 wymusiła przesunięcie w czasie niektórych wyjazdów stypendialnych w ramach projektu STOP CANCER ZATRZYMAJ RAKA – w roku 2021 szkolenie odbyły dwie osoby – sytuacja epidemiczna w roku 2022 pozwoliła nam wysłać aż sześciu młodych patomorfologów na staże do czołowych światowych ośrodków naukowych – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski, Prezes Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Naukowcy: prof. Agnieszka Perkowska – Ptasińska, dr n. med. Łukasz Fus, lek. Agata Cyran, lek. Paweł Pichowicz, lek. Łukasz Michałowski, lek. Magdalena Modzelewska – odbyli w 2022 roku szkolenia w następujących ośrodkach: University of Alberta: Alberta Transplant Applied Genomics Centre; Faculty of Medicine and Dentistry, Department of Laboratory Medicine and Pathology; Institut für Neuropathologie Der Universität Bonn; Institute of Pathology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana; Department of Pathology, Charles University, Faculty of Medicine w Pliznie, Czech Republic, a także uczestniczyli w wydarzeniach naukowych: 2022 Banff-CST Joint Meeting, Banff Conference on Allograft Pathology.

– Program STOP CANCER rozpoczęliśmy cztery lata temu z inicjatywy dr. n. med. Waela Suleimana, byłego pracownika WUM, który był wówczas Prezydentem Rotary Club Warszawa City. Rozumiał on, że wysłanie lekarza na szkolenie z nowoczesnych metod wczesnego wykrywania nowotworu, będzie bardzo pomocne przy późniejszym leczeniu raka – tłumaczy Tran Trong Hung, Prezydent Rotary Club Warszawa City.

– Zależy nam, aby młodzi patomorfolodzy szkolili się w stawianiu prawidłowych rozpoznań i byli na bieżąco we wszystkich nowościach, które są w diagnostyce histologicznej onkologiczne – mówi prof. dr hab. n. med. Barbara Górnicka, kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii WUM, która wraz z obecnym wiceprezydentem Rotary Club Warszawa City dr n. med. Waelem Suleimanem była pomysłodawczynią projektu.

Dr n. med. Łukasz Fus, który odbył miesięczne stypendium w Institute of Pathology, Faculty of Medicine, University of Ljubljana tak opisuje swoje doświadczenie stypendialne:
Dla mnie jako dla młodego patomorfologa z jeszcze niewielkim stażem, szansa miesięcznej współpracy z wybitnym specjalistą z dziedziny patologii głowy i szyi, możliwość zobaczenia jak pracuje jeden z wiodących europejskich ośrodków na pewno poszerzyła moje horyzonty. Szkolenie usprawniło moją zdolność podejmowania decyzji. Rozwinął mnie ten wyjazd jako patomorfologa, jako diagnostę i jako naukowca”. Dr n. med. Łukasz Fus szkolił się u profesor Niny Zidar, która jest ekspertem w dziedzinie patomorfologii głowy i szyi, a także szefem grupy roboczej patologii głowy i szyi Europejskiego Stowarzyszenia Patologów (ESP).

Oprac. Marta Ewa Wojtach
Fundacja Rozwoju WUM

Film WUM o projekcie STOP CANCER – ZATRZYMAJ RAKAhttps://www.youtube.com/watch?v=qrOegPVA0G4

Link do informacji o projekcie na www Rotary Club Warszawa City: https://rotarywarszawacity.pl/projekty/6-stop-cancer

Comments are closed.