Fundacja Rozwoju WUM pozyskała od PZU SA 1.300.000 zł na zakup urządzenia do perfuzji wątroby

1 września 2020 r. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawarła z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA umowę prewencyjną w ramach, której otrzyma z funduszu prewencyjnego PZU SA środki na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego przeciwdziałającego skutkom rozwoju niewydolności wątroby dla Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona w szczególności na:
– zakup urządzenia Liver Assist do perfuzji wątroby produkowanego przez firmę Organ Assist do zapewnienia perfuzji w warunkach -hipo i normotermii,
– zakup jednorazowych zestawów do perfuzji,
– zakup płynów do perfuzji,
– zakup jednorazowych materiałów laboratoryjnych i oznaczeń potrzebnych do badań czynnościowych narządów.

„ Jesteśmy ogromnie wdzięczni PZU SA za wsparcie naszej Kliniki. Lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom szpitala, którzy z poświęceniem walczą o zdrowie chorych, należy się jak najlepszy sprzęt, by mogli nieść skuteczną pomoc. Chcemy ich w tym wspierać, ale najważniejsze dla nas wszystkich jest zwiększenie skuteczności leczenia i  bezpieczeństwo pacjentów. Urządzenie do perfuzji wątroby może to zmienić. Stanowi nową i innowacyjną technologię, dopiero niedawno zastosowaną w warunkach klinicznych. Wiele badań potwierdza, że dzięki jego zastosowaniu można poprawić jakość pobranego narządu oraz wydłużyć możliwy czas przechowywania pobranej wątroby” – powiedziała Małgorzata Kozłowska – Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju WUM.

Comments are closed.