Odeszła Małgorzata Kozłowska – Prezes Fundacji Rozwoju WUM w latach 2017-2020

Rektor, Senat  i cała społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z wielkim żalem przyjęli informację o śmierci

Małgorzaty Kozłowskiej

 

 

Kanclerz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2008 – 2014
oraz Współtwórcy i Prezes Fundacji Rozwoju WUM w latach 2017 – 2020.
W latach 2014 – 2018 pani Małgorzata Kozłowska była zastępcą Kanclerza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
w latach 1999-2002 była Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Nauki,
a w latach 1992-1999 Podsekretarzem Stanu w Komitecie Badań Naukowych.

Żegnamy Człowieka o wielkim sercu i wrażliwości,
cieszącego się ogromnym autorytetem społeczności akademickiej WUM,
a także świata nauki.

Rodzinie i Bliskim
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia.

 

Uroczystości pogrzebowe Pani Małgorzatę Kozłowską – Prezes Fundacji Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2017-2020 odbyły się 16 października 2020 r.

Władze WUM podczas uroczystości pogrzebowych reprezentował prof. Paweł Włodarski – Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, który wygłosił mowę pogrzebową w imieniu członków społeczności akademickiej.

Pani Małgorzata Kozłowska współtworzyła Fundację Rozwoju WUM od początku jej istnienia. Straciliśmy Człowieka ogromnej wiedzy, doświadczenia, życzliwości i rzetelności.

Cześć Jej pamięci!

 

Comments are closed.